Skaitiniai‎ > ‎

Šv. Mikalojus iš Miros

Dažnai dėka žiniasklaidos ir prekybos centrų vykdomų akcijų Kalėdų šventė mums asocijuojasi su dovanų švente. Dovanų rinkimo, pirkimo laikotarpiu ir be abejo su dovanų nešėju raudonskruosčiu, raudonai apsirėdžiusiu su balta barzda dėdule – Kalėdų Seneliu. Arba tiesiog paprastai vakaruose vadinamu Santa Klausu.

Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – Šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario. Jo vardas sudarytas iš graikiškų žodžių nikano –„nugaliu“ ir laos – žmonės, reiškia „nugalėtojas tarp žmonių “.

Manoma, kad jis gimė Pataros uostamiestyje, pietvakarinėje Mažosios Azijos dalyje, dabartinės Turkijos teritorijoje, tarp 260 – 280 metų. Pasak tradicijos, Mikalojaus tėvai, kilmingi ir pasiturintys krikščionys, sūnų išauklėjo pagal krikščioniškas dorybes. Šeima gyveno turtingai, tad Mikalojus buvo dosnus, bet drauge kuklus ir santūrus.

 Vienas Pataros miesto gyventojas prarado visus savo turtus ir neįstengdamas duoti kraičio trims savo dukroms, norėjo jas parduoti į viešnamį. Tai išgirdęs, Mikalojus nusprendė slapta joms padėti : per tris naktis, kasnakt  pro langą į jų namus sumetė tris aukso kapšus,ir mergaitės gavusios tokį kraitį buvo išgelbėtos.

Šventojo Mikalojaus figūra po truputį tapo gerumo, pagalbos ir džiaugsmo simboliu. Nuo XIV amžiaus imta tikėti, jog jis atneša dovanėles vaikams, o ikonografijoje Mikalojus dažnai vaizduojamas su vyskupo rūbais, pagrindinis atributas trys maišeliai auksinių pinigų rankoje, taip primenant jo dovanas trims neturtingoms seserims.

Amžiams bėgant, šv. Mikalojaus figūrai vis labiau įgaunant liaudies folkloro bruožų bei fantazijos, jo įvaizdžiai įvairiose šalyse keitėsi. Pvz., Rusijoje, kurią Mikalojaus kultas pasiekė jau XI amžiuje, šventasis buvo vadintas „Ugodnik“, t.y. „tuo, kuris padeda“. Nepaisant skirtingumo, Mikalojus visada išlieka tuo, kuris pagelbsti. Jo dovanojamos dovanos taip pat turi šią pagalbos prasmę.

Prancūzijoje Saint – Nicolas - du – Louvre kolegijos mokiniai per šv.Mikalojų, gruodžio 6 dieną, būdavo paleidžiami atostogų: vienas mokinys apsirengdavo vyskupu ir mėgdžiodamas šventąjį nešiodavo  po namus dovanas.

Ilgainiui šventojo figūra buvo sekuliarizuota, o nuo graikiško ir vokiško vardo „Nikolaus“ , olandiško - „Sinterklaas“ , apibūdinančio Šventą Mikalojų, atsirado amerikietiškas „Santa Klaus“ personažas, kuris šiuo metu, kaip ir pačios Kalėdų šventės, dažnai yra visiškai komercializuotas. Tačiau mums – krikščionims – šventasis Miros vyskupas Mikalojus, geradarys ir pagalbininkas, savo gyvenimu liudija, jog Dieve ir tikėjime į Dievą slypi kiekvienos dovanos šaknys.

Comments